top of page

oferta

- architektura terenów zielonych

- pielęgnacja terenów zieleni

- dobór roślin wraz z nasadzeniami i ich ochrona

- projektowanie i realizacja oczek wodnych, kaskad, stawów, strumieni i fontann oraz ogrodów skalnych

- inwentaryzacja drzew i krzewów

- przesadzanie i wycinka drzew

- planowanie i urządzanie placów zabaw

- instalacja automatycznych nawodnień terenów

- instalacja systemów oświetlenia ogrodowego

- aranżacja ogrodów zimowych oraz tarasów

- mała architektura: pergole, trejaże oraz altany

- dekoracja obiektów imprez okolicznościowych

- projektowanie i wykonywanie kompozycji okolicznościowych (stroiki - świąteczne, wiązanki ślubne, paczki świąteczne)

- prace sezownowe na terenach zieleni w tym sprzątanie, odśnieżanie itp itd

- doradztwo i konsultacje

- wykonywanie drobnych prac ziemnych

bottom of page